Forgiftinger hos hund

(hentet fra helsedirektoratet)

Huggormbitt hos hund

I Norge har vi en giftig slangeart, huggorm (Vipera berus). Etter et bitt kan alt fra ingen reaksjon til alvorlig forgiftning oppstå. Kontakt din veterinær hvis hunden din har blitt bitt av huggorm.

Hvor alvorlig forgiftning huggormbittet gir, avhenger blant annet av hvor på kroppen ormen har bitt, og hvor mye gift som er sprøytet inn. I minst 30 % av bittene sprøytes det ikke inn gift (tørre bitt), og ingen reaksjon oppstår. Hvis det ikke har kommet noen reaksjon innen 8-12 timer etter bittet, har det vært et tørt bitt.

Tegn på forgiftning

• Lokal hevelse
• Halthet
• Sirkulasjonsforstyrrelse
• Mage-tarm symptomer
• Lever og nyreskader forekommer

Førstehjelp ved huggormbitt

• Hold hunden mest mulig i ro
• La bittstedet være i fred (ikke klem, skjær eller sug i bittet)
• Hunden bør om mulig bæres til transport

Kontakt din veterinær om du tror hunden din har blitt bitt av huggorm.

Behandling

Forskjellig typer behandling kan bli aktuelt hos veterinæren, for eksempel:

• Væskebehandling
• Motgift / Antiserum

Giftinformasjon anbefaler ikke bruk av såkalte ormetabletter (kortison). Effekten av disse er ikke dokumentert og kan gi en falsk trygghet for hundeeierene.

 

 

Rosiner og druer kan gi forgiftning hos hund

Inntak av rosiner og druer hos hund kan gi nyresvikt. Virkningsmekanismen bak den toksiske effekten på nyrene er ikke kjent, og det kan se ut som om noen individer tåler druer/rosiner dårligere enn andre. Kontakt veterinær hvis hunden din har spist rosiner eller druer.

Symptomer

Tegn på forgiftning kommer oftest få timer etter inntak og vanligvis innen 24 timer. Vanlige symptomer er:

• Oppkast
• Diare
• Nedsatt matlyst
• Magesmerter
• Slapphet
• Økt drikkelyst
• Nedsatt urinering eller ingen urinering

Giftige mengder

Man vet forløpig ikke hvor mye som skal spises før forgiftningsymptomer kan komme, men for noen dyr vil selv små mengder druer /rosiner kunne gi forgiftning.

Alle inntak sees på som potensielt giftig og vi anbefaler at man tar kontakt med veterinær for råd om oppfølging og behandling.

Behandling/førstehjelp

Forskjellige typer behandling/oppfølging kan bli aktuelt hos veterinær.

Sjokolade/kakao er giftig for hund

Ikke gi sjokolade til hunden din. I kakaobønner finnes stoffet teobromin. Hunder tåler ikke teobromin og kan bli forgiftet av dette stoffet. Alle produkter som inneholder kakao kan potensielt forårsake forgiftning hos hund. Ulike typer av kakobark, som brukes i hager og parkanlegg, inneholder også teobromin og kan dermed gi forgiftning.

Symptomer på forgiftning med teobromin:

Sjokolade inneholder varierende mengder teobromin. Mørk sjokolade inneholder mer teobromin enn melkesjokolade, og medfører en større risiko for forgiftninger hos hunden.

Avhengig av hvor mye som er spist vil ulike symptomer kunne oppstå:

Hunden kan videre få andre symptomer som respirasjonspåvirkning, hjertepåvirkning og koma.

Behandling/førstehjelp:

Dersom hunden din har fått i seg en mengde teobromin som kan gi forgiftning bør den behandles av veterinær.

Forskjellige typer behandling/oppfølging kan bli aktuelt hos veterinær.

Hvis hunden din har fått i seg en mengde kakaoprodukt som kan gi forgiftning (dvs > 20 mg teobromin per kg), ta kontakt med veterinær.

Hvor mye sjokolade må til før hunden blir syk?

Sjokolade inneholder varierende mengder teobromin. Mørk sjokolade og kakao inneholder mer teobromin enn melkesjokolade, og hvit sjokolade inneholder ikke teobromin.

Hunder som har spist > 20 mg teobromin per kg kroppsvekt kan få tegn på forgiftning. For en 20 kg hund tilsvarer dette ca. 50 g mørk sjokolade eller ca. 330 g melkesjokolade.

Kakaobarkprodukter:

Kakaobarkprodukter kan inneholde opptil tre ganger så mye teobromin som mørk sjokolade. Inntak av større mengde med slik bark kan gi forgiftning hos hund. Det er ikke fare for forgiftning ved mindre inntak.

 

Ibuprofen er giftig for hund og katt

Ibuprofen brukes som et smertestillende, febernedsettende og betennelsedempende legemiddel til mennesker. Ibuprofen kan gi alvorlig forgiftning om hunden eller katten din spiser det.

Ibuprofen har vært brukt hos hund, men pga. faren for utvikling av magesår er bruken blitt begrenset.

Symptom på forgiftning

Symptomer på forgiftning kommer vanligvis innen 2-6 timer. Ibuprofen forgiftning gir normalt uttalte mage/tarmsymptomer, og kan også gi nyresvikt. Vanlige symptomer er:

• Kvalme/oppkast/diare
• Nedsatt matlyst
• Økt tørste og økt urinering
• Ustøhet
• Sløvhet

Farlige mengder

Katter er grovt regnet dobbelt så følsomme for ibuprofen som hunder. Dette skyldes at katter har redusert evne til å skille ibuprofen ut av kroppen, og de kan få symptomer selv etter små inntak.

Kontakt veterinær hvis hunden har inntatt mer enn 5 mg ibuprofen per kg kroppsvekt, eller hvis katten har inntatt mer enn 2,5 mg ibuprofen per kg kroppsvekt

Behandling/førstehjelp

Forskjellig typer behandling kan bli aktuelt, f.eks.:

• Brekkmiddel
• Medisinsk kull (gjentatt dosering)
• Mage-tarm beskyttende medisiner
• Væskebehandling

Ibuprofen er giftig for hund og katt

Ibuprofen brukes som et smertestillende, febernedsettende og betennelsedempende legemiddel til mennesker. Ibuprofen kan gi alvorlig forgiftning om hunden eller katten din spiser det.

Ibuprofen har vært brukt hos hund, men pga. faren for utvikling av magesår er bruken blitt begrenset.

Symptom på forgiftning

Symptomer på forgiftning kommer vanligvis innen 2-6 timer. Ibuprofen forgiftning gir normalt uttalte mage/tarmsymptomer, og kan også gi nyresvikt. Vanlige symptomer er:

• Kvalme/oppkast/diare
• Nedsatt matlyst
• Økt tørste og økt urinering
• Ustøhet
• Sløvhet

Farlige mengder

Katter er grovt regnet dobbelt så følsomme for ibuprofen som hunder. Dette skyldes at katter har redusert evne til å skille ibuprofen ut av kroppen, og de kan få symptomer selv etter små inntak.

Kontakt veterinær hvis hunden har inntatt mer enn 5 mg ibuprofen per kg kroppsvekt, eller hvis katten har inntatt mer enn 2,5 mg ibuprofen per kg kroppsvekt

Behandling/førstehjelp

Forskjellig typer behandling kan bli aktuelt, f.eks.:

• Brekkmiddel
• Medisinsk kull (gjentatt dosering)
• Mage-tarm beskyttende medisiner
• Væskebehandling

 

Xylitol kan gi forgiftning hos hund

Xylitol brukes som søtningsstoff i bl.a sukkerfri tyggegummi, pastiller og legemidler. Hunder som spiser xylitol kan få alvorlig forgiftning. Kontakt din veterinær hvis hunden din har spist xylitol.

Symptomer på forgiftning

Hunder som spiser xylitol kan få lavt blodsukker (hypoglykemi) og leversvikt. De første symptomene kan komme etter 30-60 minutter og kan være:

• Oppkast
• Slapphet
• Ustøhet
• Skjelvinger

Noen hunder kan utvikle akutt leversvikt uten forutgående symptomer. Oppkast og slapphet kan da opptre etter 9-72 timer

Alle hunder som har spist > 0,1 g xylitol per kg bør få behandling hos veterinær.

Behandling

Har hunden din fått i seg xylitol ta kontakt med din veterinær. Veterinæren vil vurdere om det er nødvendig med blodprøver, glukose eller annen behandling.

 

 

Forside

Valpeplaner

Nyheter

Om oss

Kull

Vi minnes

Rasene

Hundene

Våre Champions

Resultater

 

Copyright © Beathe Pilskog