CV - Kurs jeg har deltatt på og kurs jeg har holdt

Kurs og utdanning:

Rally lydighet sommer 2004

Rally lydighet vår 2005

Lekekurs NKK nordvestlandet vinter 2004

NKK, Hund og Atferd i et nytt århunder 2004

Kynologikurs2005

blodsporkurs høst 2005

genetikkurs2006

Canis KlikkerTRENER utdanning2007

Seminar bob bailey og Kathy sdao 2007

Canis klikkerINSTRUKTØR utdanning 2008

Canis Elitegruppe Lydighet 2009

Etologi og Antrozoologi UMB høst 2009

NKK oppdretterskolen 1 2009

NKK oppdretterskolen 2 2010

Avlsrådkurs 2011

Læringsteori, teoretisk og anvendt, UMB vår 2011

Nevropsykologi og Farmakologi , NVH høst 2011

Dyrevelferd og Lovgivning, UMB; Vår 2012

Atferdskonsultasjon, observasjon, kartlegging og veiledning, UMB, sommer 2012

Atferdskonsultasjon - kliniske kasus vinter 2012/2013

NLP, Canis Hundeskole - Morten Egtvedt og Cecilie Køste vår 2013

BAT-seminar Grisha Stewart vår 2013

Hund og Atferd - Sophia Yin sommer 2013

Rally Lydighet sommer 2014

Nose Work februar 2015


Kurs jeg har holdt:

Valpekurs i regi av Ulstein og Hareid Hundeklubb sommer 2008

Weekendkurs inføring i klikkertrening vår 2009

Valpekurs vår 2009

Unghundkurs vår 2009

Valpekurs sommer 2009

Valpekurs sommer 2009

Valpekurs haust 2009

Valpekurs haust 2009

Valpekurs vår 2010

Valpekurs vår 2010

Valpekurs sommer 2010 (I Syvde)

Unghundkurs sommer 2010 (I Syvde)

Valpekus haust 2010

Valpekurs haust 2010

Valpekurs vår 2011

Valpekurs vår 2011

Helgekurs utstilling i Ålesund i regi av NKKU mai 2011

Helgekurs utstilling i Molde i regi av Romsdal Brukshundklubb mai 2011

Valpekurs høst 2011

Valpekurs høst 2011

Valpekurs vår 2012

Valpekurs vår 2012

Valpekurs *4 vår 2013

Bronsemerkekurs 2013

Valpekurs *2 haust 2013

Lydighetskurs haust 2013

Valpekurs * 4 vår 2014

Unghundkurs * 2 vår 2014

Valpekurs *4 haust 2014

Unghundkurs haust 2014

Valpekurs *4 Vår 2015

Ungehundkurs vår 2015

Forside

Valpeplaner

Nyheter

Om oss

Kull

Vi minnes

Rasene

Hundene

Våre Champions

Resultater

 

Copyright © Beathe Pilskog